Archive

Back to homepage
Tin tức Y Dược

Gian lận điểm thi: Giảng viên ĐH Sư phạm Huế bị cảnh cáo

Giảng viên Huỳnh Quang Minh đã thực hiện việc gian lận điểm thi với mục đích muốn em trai được đề cử học bổng của Viện Toán Cao cấp vào đầu năm học 2018-2019.